Директорлар кеңесі

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ директорлар кеңесінің құрамы Жалғыз акционердің шешімімен («ҚазТрансГаз» АҚ директорлар кеңесі, 2019 ж. 22 тамыздағы хаттамасы) қабылданды.

Корпоративтік хатшы туралы Ереже