Газдандыру

Заңды тұлғаларға

Заңды тұлғаларға газды қалай қосуға болады?

Жаңа объектілерді газдандыру, жаңа газ құбырларын салу (қолданыстағы газ құбырларын ауыстыруды қоса алғанда), қолданыстағы газ құбырларының диаметрін немесе орналасқан жерін өзгерту (тасымалдау) және т.б. үшін жергілікті газ тарату ұйымынан техникалық шарттарды (ТУ) алу қажет (газдандыру объектілерін жобалауға).

Заңды тұлғалардың, жеке кәсіпкерлердің ТШ алу үшін келесі құжаттар тізімі қажет:

– “QAZAQGAZ AIMAQ” АҚ техникалық директорының (немесе өндірістік филиалдың бас инженерінің) атына объектінің газдың ең көп сағаттық шығысының жоспарланған көлемін көрсете отырып, ТҚ беру туралы өтінішпен хат (өтініш) ;

– Жерге мемлекеттік актінің көшірмесі, объект орналасқан жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттар не объектіні газдандыруға жылжымайтын мүлік иесінің нотариалды ресімделген келісімі;

– Объектіге техникалық паспорттың көшірмесі;

– Газ шығысы мен қысымы бойынша газ тұтынатын Жабдықтың техникалық деректері (көшірмелері);

– Тапсырыс берушінің құрылтай (тіркеу) құжаттары;

– М 1: 500 масштабында іргелес аумағы бар объект орналасқан жердің топографиялық түсірілімі.

Монтаждау жұмыстарын жобалау мен өндіруді тиісті мемлекеттік лицензиялары бар ұйымдар орындай алады немесе өз өңірінің газ тарату ұйымымен (“QAZAQGAZ AIMAQ” АҚ ҚФ) шарт жасаса алады.

Техникалық және авариялық қызмет көрсетуге арналған шарт (тұрғын емес ғимараттарды/үй-жайларды/ғимараттарды/құрылыстарды пайдаланатын заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер)

Техникалық және авариялық қызмет көрсетуге арналған шарт “QAZAQGAZ AIMAQ” АҚ ҚФ-мен немесе осы жұмыс түрлерін орындауға лицензиясы бар ұйымдармен (қажетті техникамен, жабдықпен, материалдармен және білікті персоналмен жарақтандырылған) жасасылсын.