«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ақпараттық хабарламасы

10.05.2017
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ, Қазақстан Республикасы, Астана қ., 010000, Есіл ауданы, 36 к., 11 үй, (2015 жылғы 20 қазандағы БСН 020440001144, 2012 жылғы 01 қазандағы №0044941 сериясы 60001 ҚҚС бойынша тіркеуге қою туралы куәлік, Кбе17, ИИК KZ276010131000045535 "Қазақстан Халық банкі" АҚ, БИК HSBKKZKX) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 23 бабы 2т. сәйкес Жалғыз акционермен 2017 жылғы 27 сәуірде 5 174 799 000 (бес миллиард жүз жетпіс төрт миллион жеті жүз тоқсан тоғыз мың) теңге мөлшерде 2016 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге шешім қабылданғанын хабарлайды. «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ бір жай акциясына арналған есептегі дивидендтер мөлшері 79 (жетпіс тоғыз) теңге 53 (елу үш) тиынды құрайды. 2017 жылғы 27 сәуір - дивидендтерді төлеуді бастау күні болып табылады. Дивидендтерді төлеу Жалғыз акционермен шешім қабылданған сәттен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Жалғыз акционерінің есептік шотына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы ақшалай нысанда жүргізіледі.