«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ақпараттық хабарламасы

03.05.2016

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ, Қазақстан Республикасы, Астана қ., 010000, Есіл ауданы, 36 к., 11 үй, (СТН 600 900 502 304, ИИК KZ276010131000045535 "Қазақстан Халық банкі" АҚ, БИК HSBKKZKX, КБЕ 17) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 23 бабы 2т. сәйкес Жалғыз акционермен 2016 жылғы 26 сәуірде 1 835 392 000 (бір миллиард сегіз жүз отыз бес миллион үш жүз тоқсан екі мың) теңге мөлшерде 2015 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге шешім қабылданғанын хабарлайды.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ бір жай акциясына арналған есепте дивидендтер мөлшері 29 (жиырма тоғыз) теңге 80 (сексен) тиынды құрайды.

2016 жылғы 1 маусым дивидендтерді төлеуді бастау күні болып табылады.

Дивидендтер төлемі Жалғыз акционермен шешім қабылданған сәттен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Жалғыз акционерінің есептік шотына ақшалай түрде қолма-қол ақшасыз аудару арқылы жүргізіледі.