Қаржылық есеп

Қаржылық есеп 2009

Акционердің шешімі

Қаржылық есеп 2010

Қаржылық есеп 2011

Қаржылық есеп 2012

Қаржылық есеп 2013

Қорытынды бойынша дивиденд төлеу 2013

Директорлар Кеңесінің Мәжілісі 29.05.2015

Қаржылық есеп 2014

Қаржылық есеп 2015

2013 жылғы қаржылық есеп

Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны

Қысқа мерзімді міндеттемелер жиыны

Бөлінбеген пайда

Жарғылық (акционерлік) капитал