Директорлар кеңесі

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ директорлар кеңесінің құрамы Жалғыз акционердің шешімімен («ҚазТрансГаз» АҚ директорлар кеңесі, 2016 ж. 13 маусымындағы №28 хаттамасы) қабылданды.

Корпоративтік хатшы туралы Ереже