Директорлар кеңесі

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ директорлар кеңесінің құрамы Жалғыз акционердің шешімімен («ҚазТрансГаз» АҚ директорлар кеңесі, 2014 ж. 3 қарашасындағы №13 хаттамасы) қабылданды.