Сервистік жобалар

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ негізгі қызметпен (табиғи газды тасымалдау және өткізу) қоса, қолданыстағы заңнама шеңберінде уәкілетті мемлекеттік органмен келісілген, «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Жарғысына сәйкес өзге (сервистік) қызметпен де айналысады.