Сапа саласындағы саясат

Компанияның сапа саласындағы Саясаты келесілерге бағытталған:

  • «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ тұтынушылары мен басқа мүдделі тараптарының талаптары мен тілектерін орындау үшін сервистік қызметтер көрсету, тауар газымен қамтамасыз ету, ҚР қолданыстағы заңнамаларын және нормативтік-техникалық базаларын, еліміздің табиғатты қорғау және еңбек заңнамаларының, ұлттық және халықаралық стандарттардың талаптарын сақтау қызметтерін тиімді басқару;
  • Заманауи технологияларды енгізуді, газ тарату желілерін және ондағы құрылғыларды, өндірістік жабдықтарды жаңартуды және процесстерді оңтайландыруды, өндіріс қауіпсіздігі мен мәдениетін арттыруды көздейтін компанияны ұдайы дамытуға бағытталған іс-шараларды жүзеге асыру;
  • Газбен жабдықтау және сервис қызметтерін көрсету кезінде үздік әдістемелерді, заманауи технологияларды және қазіргі менеджмент жүйелерін енгізу арқылы шығындарды азайту және еңбек өнімділігін арттыру;
  • Өзара байланысты процестер жүйесі ретінде бизнес-қызметтің менеджментін жүзеге асыру;
  • Сапа менеджменті жүйесінің нәтижелілігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған қызметтерді тұрақты жүзеге асыру;
  • Компания бөлімшелері мен қызметкерлері және тұтынушылар, қоғам, билік және қадағалау органдары, іскерлік серіктестер, жеткізушілер арасында өзара тиімді байланысты қамтамасыз ету;
  • Компания мен оның филиалдарындағы қызметкерлердің кәсіби біліктілігін, құзыреттілігін және хабардарлығын арттыру, сапа, қоршаған ортаны қорғау, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы корпоративтік мәдениетті одан әрі дамыту;
  • Компания қызметкерінің көрсетілетін қызмет сапасына, қоршаған ортаға әсер етуді қысқартуға, денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы проблемалардың туындау тәуекелін азайтуға өз жауаптылығын түсіне отырып, жұмыстарды орындау уәждемесі;
  • Контрактілер мен шарттар бойынша жұмыстарды мүлтіксіз ұйымдастыру;
  • Компанияның әр бөлімшесінде сапаны жоғары тиімділікпен басқаруды ұйымдастыру.

Компания Басшылығы сапа саласындағы саясатты іске асыру үшін және Компанияның сапа саласының тұрақты жарамдылығына ұдайы талдама жасау үшін өзіне жауапкершілік алады