Директорлар Кеңесі

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ директорлар кеңесінің құрамы «ҚазТрансГаз» АҚ директорлар кеңесі 2020 ж. 20 қарашадағы хаттамасымен қабылданды

Директорлар кеңесі туралы Ереже

Корпоративтік хатшы туралы Ереже

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ

ЖАНҰЗАҚ ТАЙЫР ЖАЛҒАСБЕКҰЛЫ

Жалғыз акционердің өкілі

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІ

СУЛЕЙМАНОВ РУСТАМ ЭДУАРДҰЛЫ

«ҚазТрансГаз» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары

ҚАСЕНОВ ЕРЛАН БЕКЗАТҰЛЫ

Тәуелсіз директор